محدوده طرح ترافیک تهران وسیع تر می شود | به گزارش گروه اجتماعی

وی در پاسخ به این سؤال که بازنگری ها از سوی پلیس صورت می پذیرد و یا توسط سازمان حمل ونقل شهرداری تهران، گفت: این موارد با تشکیل جلسه درمنبع – معاون عملیات پلیس راهنمایی ورانندگی تهران از افزایش وسعت محدوده طرح ترافیک خبر داد.

وی ادامه داد: این رویه تأثیر به سزایی در روانی حمل ونقل در آن محدوده داشته است و قطعاً ابزار کنونی برای مدیریت ترافیک باید تغییر یابد و محدوده طرح ترافیک به لحاظ وسعت باید مورد بازنگری واقع شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرهنگ محمد رازقی درباره خبر منتشر شده مبنی بر لزوم بازنگری در طرح ترافیک تهران اظهار کرد: محدوده مرکزی شهر تهران از قدیم با محدودیت تردد برای برخی خودرو ها در نظر گرفته شده بود.

این محدوده به دلیل وجود مراکز تجاری با افزایش حجم سفر روبه رو است و لذا هر خودرویی اجازه تردد در آن منطقه را نداشته و شهروندان هم باید از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند.

رازقی افزود: لزوم بازنگری در وضعیت ترافیکی و حجم ترافیک احساس می شود و با کارشناسی دقیق، باید موفق به این کار شویم.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرهنگ محمد رازقی درباره خبر منتشر شده مبنی بر لزوم بازنگری در طرح ترافیک تهران اظهار کرد: محدوده مرکزی شهر تهران از قدیم با محدودیت تردد برای برخی خودرو ها در نظر گرفته شده بود.