مجلس خواهان حرکت خودروسازان به سمت کاهش هزینه ها

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع