متقاضیان خرید خودرو بر سر دو راهی

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع