ما استانداردهایی را در خودروسازی رعایت می‌کنیم که حتی بعضی از اروپایی‌ها رعایت نمی‌کنند!

ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید:خط تولید خودروسازی ما با شرکت پژو تفاوتی ندارد و درحال حاضر سخت افزاری بدون ایراد در اختیار داریم.خودروی اقتصادی یعنی خودروی زیر ۲۰۰ میلیون تومان، که نیمی از مردم توانایی خرید آن را دارند.

منبع