ماشین 400 میلیونی را یک میلیارد و 400 به مردم می فروشیم!

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع