لیوکس انیمال؛ نخستین خودرو مبتنی بر گیاه! (+فیلم و عکس) | بدنه

– این مواد برای ساخت بدنه، فضای داخلی و بخش هایی از شاسی خودرو انیمال بکار گرفته شده و گفته شده تا 90 درصد مواد مورد استفاده در ساخت این خودرو بر پایه گیاهان و مواد بازیافتی است.

بدنه و شاسی پرینت سه بعدی شده خودرو انیمال به شرکت لیوکس کمک می کند تا زمان، انرژی و انتشار دی اکسید کربن مرتبط با روند تولید را تا حدود 70 درصد کاهش دهد.

در حقیقت، برای لیوکس همه چیز حول محور ارائه تصویری رضایت بخش از محصول خود گردش نمی کند، بلکه ارائه اجزا کاربردی و تجربه سواری در بهترین حالت ممکن برای راننده مورد توجه است.

لیوکس عناصر طراحی غیر ضروری در خودرو را حذف کرده و فقط اجزایی که به راحتی مونتاژ، جداسازی، تعمیر و بازیافت می شوند را بکار گرفته است.

بکار گیری فناوری پیشرفته و بدنه و شاسی چاپ سه بعدی شده خودرو انیمال به شرکت لیوکس کمک می کند تا زمان، انرژی و انتشار دی اکسید کربن مرتبط با روند تولید را تا حدود 70 درصد کاهش دهد.

لیوکس انیمال؛ نخستین خودرو مبتنی بر گیاه لیوکس تاکید می کند که مواد مورد استفاده در بدنه همراه با موارد مورد استفاده در طراحی داخلی و بخش شاسی، زیست پلیمرها و زیست کامپوزیت های مبتنی بر فیبرها و رزین های طبیعمنبع این شرایط درباره طراحی داخلی خودرو نیز صادق است و لیوکس از افزودن جزییات غیر ضروری و عجیب و غریب صرف نظر کرده است.