لاتاری و قرعه کشی دوای بازار خودرو نیست | عضو ناظر مجلس در


کلید واژه ها: بازار خودرو – بازار – خودرو – شورای عالی – تعدیل قیمت – بورس کالا – بورس – قیمت – قرعه کشی – کارخانه – قیمت ها – اختلاف – دلالی – شورای – تعدیل – کالا – کاهش – عالی – مجلس – عرضه – ناظرمنبع

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، عرضه خودرودر بورس کالا را موجب کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار و نیز حذف دلالی و تعدیل قیمت ها عنوان کرد.