قیمت پراید سر به فلک کشید!

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش چشمگیر قیمت‌ها در این بازار است به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۱۱ آن در ۲۴ ساعت گذشته ۴ میلیون تومان گران شده‌است و ۲۲۲ میلیون تومان قیمت خورده‌است و مدل ۱۳۱ آن نیز از ۲۰۶ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۰۸ میلیون تومان رسیده‌است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ آن نیز از ۱۹۲ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۹۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۳۹۹ آن نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۳ میلیون تومان گران شده‌است و ۱۸۵ میلیون تومان قیمت خورده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از ۲۰۲ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۰۷ میلیون تومان رسیده‌است.

تورم ماهانه بازار مسکن تهران چقدر شد؟

روند افزایش قیمت‌ها امروز در بین خودروهای پراید، پژو، ساینا، رانا و دنا ادامه پیدا کرد.

خودروهای پژو نیز در ۲۴ ساعت گذشته افزایش چشمگیر قیمت‌ها را تجربه کردند به طوری که پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ از یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسیده‌است.

سایر خودروهای پژو نیز در این مدت گران شدند به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۳۳۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۴۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۳۵۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۵۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۵ میلیون تومان گران شده‌است و ۳۷۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۴۲۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۴۲۵ میلیون تومان رسیده‌است.منبع

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش چشمگیر قیمت‌ها در این بازار است به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۱۱ آن در ۲۴ ساعت گذشته ۴ میلیون تومان گران شده‌است و ۲۲۲ میلیون تومان قیمت خورده‌است.