قیمت ها در بازار خودرو کاهشی شد/ سیر صعودی فروشندگان

دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع