قیمت روز خودروها داخلی+عکس

5766425

به گزارش مُنیبان؛ بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش قیمت‌ها در این بازار در نخستین روز هفته‌است به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۱۱ آن از ۲۰۶ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۰۸ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۳۱ ان نیز از ۱۸۸ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۵۱ سال ۱۴۰۰ ان نیز در این مدت یک میلیون تومان گران شده‌است و ۱۷۱ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۱ ان نیز از ۱۷۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۷۹ میلیون تومان رسیده‌است.

 
منبع

خودروهای پژو نیز در این مدت گران شدند به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل۱۴۰۰ از ۳۱۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۱۴ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از ۳۲۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۲۶ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده‌است و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

خودروهای رانا نیز در این مدت گران شدند به طوری که رانا پلاس مدل ۱۴۰۰ از ۳۱۶ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۳۲۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۱۰ میلیون تومان گران شده است و ۳۴۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

خودروهای کوییک نیز در این مدت از جهش قیمت‌ها در امان نبودند به طوری که کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ از ۲۰۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۰۸ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده‌است و ۲۲۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده‌است: