قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار/ کاهش قیمت ها در بازار همچنان ادامه دارد (+جدول کامل قیمت)کاهش قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار همچنان ادامه دارد. – قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار/ کاهش قیمت ها در بازار همچنان ادامه دارد (+جدول کامل قیمت) کاهش قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار همچنان ادامه دارد. بررسی قیمت در بازار خودرو نشان …
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع