قیمت خودرو های ایران خودرو و سایپا امروز 11 مرداد1401+ جدول

این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می شود.

قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز سه شنبه 11مرداد 1401 مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است.

قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز سه شنبه 11 مرداد 1401 مشخص شد.

قیمت خودرو های سایپا امروز سه شنبه 11 مرداد 1401 + جدول
کلید واژه ها: ایران خودرو – خودرو – محصولات ایران خودرو – محصولات – ایران – قیمت – سایپا – محصولات سایپا – بازار – امروز – کارخانه – در بازار امروز – سه شنبه – مرداد – تفاوت قیمت – قیمت خودرو – شنبه – میلیون – فاصله – تومان – تفاوت – جدول – ادامهمنبع

– روز نو :قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز سه شنبه 11 مرداد 1401 مشخص شد.

قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز سه شنبه 11مرداد 1401 مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است.

در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را می بینید: قیمت خودرو های ایران خودرو امروزسه شنبه 11مرداد 1401 + جدول قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو امروز سه شنبه 11مرداد 1401 را در جدول زیر مشاهده نمایید.