قیمت خودرو های ایران خودرو و سایپا امروز 4 مرداد1401+ جدول

قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز سه شنبه 4 مرداد 1401 مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است.

کلید واژه ها: ایران خودرو – خودرو – محصولات ایران خودرو – قیمت – ایران – محصولات – سه شنبه – امروز – بازار – سایپا – مرداد – محصولات سایپا – شنبه – کارخانه – قیمت خودرو – جدول – نمایندگی – در بازار امروز – تومان – تفاوت قیمت – بروزرسانی – قیمت ها – مشاهده – میلیون – روزانه – فاصله – تفاوت – ادامهمنبع

– قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز سه شنبه 4 مرداد 1401 مشخص شد.

این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می شود.

این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می شود.

در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را می بینید: قیمت خودرو های ایران خودرو امروزسه شنبه 4 مرداد 1401 + جدول قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو امروز سه شنبه 4 مرداد 1401 را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروزسه شنبه 4 مرداد 1401 مشخص شد.

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو امروز سه شنبه 4 مرداد 1401 را در جدول زیر مشاهده نمایید.