قیمت خودرو های ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه 21 مهر 1401+ جدولقیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو های سایپا امروز پنجشنبه 21 مهر 1401 را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می شود. – قیمت خودرو های ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه 21 مهر 1401+ جدول قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو های سایپا امروز پنجشنبه 21 مهر 1401 را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می شود. روزنو :قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز پنجشنبه 21مهر 1401 مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را می بینید: قیمت خودرو های ایران خودرو امروز پنجشنبه 21 مهر 1401 + جدول قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو امروز پنجشنبه 21مهر 1401 را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می شود.
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع