قیمت خودرو در ۱۱ مهر ۱۴۰۱

قیمت روز خودروهای ایران خودرو قیمت (ریال) بازار قیمت کارخانه(ریال)

ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۳.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰

سایپا ۱۳۱ سفید

۳.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰

برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای

رانا پلاس

بسترن B۳۰

۳.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰

—-

دناپلاس تیپ ۱

چری تیگو ۵ IL

قیمت (ریال) بازار

۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۳

۱.۴۹۰.۱۱۰.۰۰۰

شاهین

۳.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز خودروهای مدیران خودرو

قیمت (ریال) بازار

۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت کارخانه(ریال)

۳.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰

هایما S۷ توربو

دنا تیپ ۱

سمند LX

۱.۷۶۰.۰۹۰.۰۰۰

۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۷.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۴۵۰.۴۸۰.۰۰۰

۴.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

وانت کارا دوکابین

قیمت کارخانه(ریال)

دناپلاس توربو

برلیانس H۳۳۰ دنده‌ای

۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ساینا

کوییک دنده ای R

—-

پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز

وانت آریسان

۹.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰

جک S۳ اتوماتیک

۳.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت کارخانه(ریال)

قیمت (ریال) بازار

۳.۳۵۰.۹۶۰.۰۰۰

وانت کاپرا

سمند EF۷

۹.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز خودروهای سایپا

۴.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

سمند سورن پلاس

۶.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰منبع

۴.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز خودروهای کرمان موتور

۱.۸۱.۳۶۱.۰۰۰

وانت کارا تک کابین

قیمت کارخانه(ریال)

۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز خودروهای پارس خودرو

قیمت روز خودروهای گروه بهمن

۶.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰

جک S۵ اتوماتیک

۳.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰

۱.۵۵۸.۶۲۷.۰۰۰

۲.۱۴۳.۹۰۰.۰۰۰

قیمت (ریال) بازار

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری

قیمت کارخانه(ریال)

وانت زامیاد آپشنال

۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰

—-

قیمت (ریال) بازار

پژو ۲۰۶ صندوق دار فول

۳.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰

هایما S۵ توربو

۲.۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۱.۷۵۰.۱۵۰.۰۰۰

۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰

جک J۴ اتوماتیک

چری آریزو ۵ توربو جدید

ام وی ام X۳۳

۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

پژو پارس TU۵

سایپا ۱۵۱

۴.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۸.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سایپا ۱۱۱ سفید

تارا دستی

پژو پارس XU۷

۱.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰

کوییک دنده ای

۲.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰

۱.۶۹۰.۴۰۰.۰۰۰

۱.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰

۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۹۰۳.۹۰۰.۰۰۰

۷.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۰۲۹.۶۰۰.۰۰۰

تیبا ۲ پلاس

۶.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰

تیبا رینگ فولادی

۳.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰

پژو ۲۰۰۸

۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰