قیمت خودرو در مرحله دوم سامانه یکپارچه فروشفرایند انتخاب خودرو برای متقاضیان مرحله دوم طرح یکپارچه فروش خودرو های داخلی و مونتاژی از سوم خرداد آغاز شده و به مدت 8 روز ادامه دارد. 23 مدل خودرو در مرحله دوم فروش یکپارچه عرضه شده است. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع