قیمت خودرو در سرازیری شدید / ریزش 50 میلیونی قیمت این خودرو

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع