قیمت خودرو در سرازیری شدید | ریزش 50 میلیونی قیمت این خودرو

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع