قیمت خودرو در بازار امروز دوشنبه 28 شهریور 1401 | قیمت خودرو

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه 28 شهریور 1401 نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

کلید واژه ها: قیمت خودرو – خودرو – خودرو های وارداتی – قیمت – بازار – در بازار امروز – دوشنبه – شهریور – تغییر – امروز – بازار آزاد – تغییرات – وارداتی – میدانی – خارجی – گذشته – همراه – آزاد – اساسمنبع

– جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با تغییرات در نرخ همراه است.