قیمت خودرو در بازار امروز بیست و چهارم شهریور 1401 | قیمت خودرو

کلید واژه ها: قیمت خودرو – خودرو – خودرو های وارداتی – قیمت – بازار – در بازار امروز – شهریور – امروز – بازار آزاد – وارداتی – پنجشنبه – میدانی – تغییر – خارجی – گذشته – همراه – چهارم – آزاد – بیست – اساسمنبع

– جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزیی در نرخ همراه است.

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنجشنبه 24 شهریور 1401 نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشته است.