قیمت خودرو در بازار آزاد در 16 مرداد 1401قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع