قیمت خودرو تا پایان سال چقدر گران می شود؟ | زیان واقعی زمانی

کاکایی می گوید: شکی نیست که این فاجعه واقعی (زیان انباشته و اجرای سیاست های دولت) در دنیای سیاست گذاری صنعتی و اقتصادی است.

وی ادامه داد: طی 4 سال گذشته با سیاست های اجرای از سوی دولت انتظار زیان انباشته در شرکت های خودرو سازی می رفت.

وی تصریح داشت: قیمت نهاده های تولید همچنان در حال افزایش است و به طور منطقی قیمت خودرو نیز افرایش می یابد، اما آقایان اعلام کرده اند تولید را افزایش خواهند داد! کاکایی گفت: در این مقطع قرار شده تولید سه خودروی پُر تیراژ حذف و خودرو های جایگزین وارد بازار شود.

به طور مثال می خواهند خودرویی با صرف هزینه 500 میلیون تومان تولید کنند، اما به مردم 200 میلیون تومان بفروشند.

زیان واقعی زمانی نشان داده می شود که چرخ تولید خودرو سازان متوقف شود.

البته نمی توانند به راحتی تیراژ خودرو های جایگزین را مانند تیبا و سمند بالا ببرند.

سیاست گذاران در این بخش حرف هایی می زنند که واقعاً نمی توان به اجرا و نتیجه هیچ یک از این وعده ها امیدوار شد.

صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد خودروسازان کشورمان ظرف سال گذشته 9 هزار میلیارد تومان زیان داده اند.

وی اشاره داشت: این ها مدیریت بازار را فقط به نگه داشتن قیمت در سطح ضرر به تولید کننده می دانند و قیمت ها علی رغم ادعای سیاست گذاران در بازار ثابت نمانده است.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه گفت: اوضاع خیلی بدی را برای صنعت خودروسازی طراحی کرده اند.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ تا زمانی قیمت گذاری با این روند ادامه داشته باشد قطعاً زیان انباشت در این بخش افزایش خواهد داشت و نمی تواند کاهش داشته باشد.

وی تصریح داشت: مشخص است با چنین سیاستی زیان انباشته خودرو ساز به حدی افزایش می یابد که در زمانی نه چندان دور اعلام ورشکستگی خواهد کرد.

کاکایی گفت: زیان واقعی زمانی نشان داده می شود که چرخ تولید خودرو سازان متوقف شود.

اگر مجموع زیان انباشته خودروسازان طی سال های گذشته را لحاظ کنیم، این عدد به 100 هزار میلیارد تومان می رسد.

اما دولت به عنوان مدیر راهبردی و به اصطلاح متولی سهم ناچیزی از این خودرو سازان و تنظیم کننده بازار هنوز فرمولی برای کاهش بحران در تولید و عرضه محصولات پیدا نکرده و اگر هم پیشنهاداتی ارائه می کند هیچ کدام کارساز نبوده است.

– روز نو :صاحبنظران بر این موضوع هم نظرند که با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) میلیون ها شغل ایجاد می شود، هزاران مسکن ساخته و حتی برخی کمپانی های خودروساز مطرح جهانی خریداری می شود.

در حالی که مجموعه بدهی اعلام شده از سوی این خودروسازان خیلی بالاتر است.

کلید واژه ها: خودرو – خودروساز – خودروسازان – میلیارد تومان – زیان انباشته – خودرو سازان – میلیارد – کمپانی های خودروساز – هزار – زیان – صورت های مالی – تولید خودرو – تولید – تومان – گذشته – میلیون ها – پایان سال – میلیاردی – کشور – نشان – داده – خریداری – کشورمان – راهبردی – محصولات – کمپانی – هزاران – میلیون – جهانی – اعلاممنبع

این کار اقتصادی با نام تولید ارزان نیست؛ دولت با این رویه شاید برای مدت کوتاه خودروی ارزان به مردم بفروشد، اما سرنوشت ادامه این سیاست کاملاً مشخص است! نابودی صنعت خودرو سازی کشورکاکایی تأکید کرد؛ با توجه به وضعیت موجود در صنعت خودرو سازی و گرانی نهاده های تولید و در صورت عدم اجرای برجام آزاد سازی و منابع مالی و از همه مهمتر سرعت بخشی به حذف ارز 4200 تومانی، تورم خودرو حداقل 40 و حداکثر به 60 درصد می رسد و موج جدید گرانی در بازار راه می اندازد.

در حالی که برای بازگشت آرامش به نظام توزیع و عرضه بالای خودرو، ابزار های زیادی وجود دارد که یکی از آن ها ثبات قیمت در نرخ نهاده ها و هزینه های جاری بخش تولید است.

قطعاً در محاسبات آماری تغییراتی ایجاد شده و رقم واقعی نیست و تنها زیان انباشت حسابداری است.

این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد؛ البته این که با رقم زیان انباشت 100 هزار میلیارد تومانی می توان برخی خودرو سازی خارجی را خرید تشبیه سازی است نه عملیاتی! سیاست گذاران دو شرکت خودرو ساز بزرگ این کشور را آنقدر بدهکار کرده اند و از اعتبار این شرکت ها خرج کرده اند در واقع این خراب کاری در طی 4 سال که هنوز هم متوقف نشده به دلیل سیاست ثبات قیمت خودرو در بازار است.

به نظر من این رقم اعلام شده (زیان انباشته خودروسازان) کم است و طبق برآورد تا پایان سال 1400 می بایست 120 هزار میلیارد تومان اعلام می شد؛ در حالی که امروز صورت های مالی خودروسازان جمع کل زیان انباشته را حدود 100 هزار میلیارد تومان نشان می دهد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ 100 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در خودرو سازی کشور تعجب آور نیست؛ با روند اجرایی سیاست گذاران چنین عدد اعلام شده با رقم واقعی فاصله دارد و این جای تعجب دارد!وی تصریح داشت: با استناد به آمار و صورت مالی هر سال خودروسازان در حال زیان دادن هستند پس چطور رقم انباشت زیان در این خودرو سازان با توجه به زیان عملیاتی هر خودرو، میزان تولید و عرضه محصولات و از همه مهمتر قیمت گذاری دستوری اینقدر متفاوت است.

در حالی که مجموعه بدهی اعلام شده از سوی این خودروسازان خیلی بالاتر است.

وزیر صمت طرح هایی را برای صنعت خودرو سازی مطرح می کند که خودش هم از نتایج آن آگاهی ندارد و از همه مهمتر اینکه منابعی که باید در اجرای این طرح ها هزینه شود هنوز نامشخص است!به تولید خودرو ارزان قیمت آن هم از جیب مردم که نمی توان طرح صنعتی گفت! کاکایی با بیان این مطلب ادامه داد: با گرانی نهاده های تولید که بخشی از آن به دلیل افزایش قیمت جهانی است.

حالا با این نوع سیاست های اجرایی دولت هم صنعت خودرو ساز متضرر شده و زیان انباشت این چند سال را به دوش می کشد، هم مشتریان در بازار باید تاوان اهمال کاری ها را با پرداخت پول بیشتر برای خودرویی بی کیفیت پرداخت کنند.

این کارشناس صنعت خودروسازی تأکید کرد: سیاست گذاری صنعتی کشور ما دچار انحراف بزرگی است که متأسفانه برای سیاست گذاران قابل قبول نیست.

زیان انباشته آن هم با این اعداد و ارقام که قطعاً واقعی نیست و تنها بخشی از زیان اعلام می شود؛ خرابکاری سیاست گذاران است و مدیران عامل این شرکت ها (خودروسازان) دست نشانده سیاست گذاران و نمایندگان مجلس می باشند.