قیمت خودرو تارا 13 بهمن/ قیمت خودرو تارا در مرز 800 میلیون قرار گرفت

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع