قیمت خودرو تارا در مرز 800 میلیون قرار گرفت

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع