قیمت خودرو افزایش یافت/ 206 نزدیک به 379 میلیون تومان شد

منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع