قیمت خودروهای چری در آبان 1401؛ قیمت آریزو 5، آریزو 6، تیگو 5 و تیگو 7 صفر در بازار + جدول

آریزو 5T TE

مدل 1400

715.000.000


آریزو 5T TE

مدل 99

680.000.000


آریزو 6

مدل 1400

915.000.000


آریزو 6

مدل 99

865.000.000


تیگو 5 لاکچری اسپرت

مدل 97

680.000.00


فونیکس تیگو 8 پرو

مدل 1400

1.840.000.000


 تیگو 5 لاکچری

مدل 96

650.000.000


 فونیکس تیگو 7 پرو

مدل 1401

1.360.000.000


آریزو 5T IE

مدل 1400

790.000.000


آریزو 5T IE

مدل 1401

815.000.000


تیگو 7 IE

مدل 1400

1.050.000.000


تیگو 7 IE

مدل 99

1.000.000.000


تیگو 7 اکسلنت

مدل 97

820.000.000


ویانا

مدل 88

110.000.000


تیگو 5 IL

مدل 98

720.000.000


 آریزو 6 پرو

مدل 1401

1.080.000.000


تیگو 5 IE

مدل 1400

850.000.000


فونیکس تیگو 8 پرو

مدل 1401

1.890.000.000


 آریزو 6 اکسلنت

مدل 1400

915.000.000


آریزو 6 اکسلنت

مدل 1401

980.000.000


تیگو 5 IE

مدل 97

690.000.000


نوع خودرو

مدل خودرو

 قیمت خودرو


آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت

 مدل 96

505.000.000


آریزو 5 اتوماتیک لاکچری

مدل 96

510.000.000


آریزو 5 دنده ای لاکچری

مدل 95

370.000.000


تیگو 7 پرو اکسلنت

مدل 1401

1.360.000.000
منبع

تیگو 5 IE

مدل99

810.000.000


تیگو 5 اکسلنت

مدل 95

630.000.000