قیمت خودروهای چری در آبان 1401؛ قیمت آریزو 5، آریزو 6، تیگو 5 و تیگو 7 صفر در بازار + جدول


نوع خودرو

مدل خودرو

 قیمت خودرو


آریزو 5 اتوماتیک اکسلنت

 مدل 96

505.000.000


آریزو 5 اتوماتیک لاکچری

مدل 96

510.000.000


آریزو 5 دنده ای لاکچری

مدل 95

370.000.000


آریزو 5T IE

مدل 1400

790.000.000


آریزو 5T IE

مدل 1401

815.000.000


آریزو 5T TE

مدل 1400

715.000.000


آریزو 5T TE

مدل 99

680.000.000


آریزو 6

مدل 1400

915.000.000


آریزو 6

مدل 99

865.000.000


 آریزو 6 پرو

مدل 1401

1.080.000.000


 آریزو 6 اکسلنت

مدل 1400

915.000.000


آریزو 6 اکسلنت

مدل 1401

980.000.000


تیگو 5 IE

مدل 1400

850.000.000


تیگو 5 IE

مدل99

810.000.000


تیگو 5 IE

مدل 97

690.000.000


تیگو 5 IL

مدل 98

720.000.000


تیگو 5 اکسلنت

مدل 95

630.000.000


 تیگو 5 لاکچری

مدل 96

650.000.000


تیگو 5 لاکچری اسپرت

مدل 97

680.000.00


تیگو 7 IE

مدل 1400

1.050.000.000


تیگو 7 IE

مدل 99

1.000.000.000


تیگو 7 اکسلنت

مدل 97

820.000.000


ویانا

مدل 88

110.000.000


فونیکس تیگو 8 پرو

مدل 1400

1.840.000.000


فونیکس تیگو 8 پرو

مدل 1401

1.890.000.000


 فونیکس تیگو 7 پرو

مدل 1401

1.360.000.000


تیگو 7 پرو اکسلنت

مدل 1401

1.360.000.000
منبع