قیمت خودروهای سایپا 12 شهریور 1401 + جدول

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

پراید ۱۱۱ ۰ ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ پراید ۱۳۱ ۰ ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ پراید ۱۳۲ ۰ ۰ پراید ۱۵۱ ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تیبا ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تیبا ۲ ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تیبا ۲ پلاس ۰ ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ساینا دنده ای EX ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ کوییک دنده ای ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ کوییک دنده‌ ای R ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ وانت زامیاد ۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ وانت زامیاد گازسوز ۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ وانت زامیاد دیزل ۰ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ آریو ۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ چانگان CS35 ۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ کیا سراتو ۲۰۰۰ ۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سیتروئن C3 ۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سایپا ۱۵۱ پلاس ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx ۰ ۰ تیبا صندوق دار پلاس ۰ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ساینا پلاس دنده ای ۰ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ساینا s دنده ای ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ کوییک اتوماتیک پلاس ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ شاهین G ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ وانت پادرا پلاس ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ کوییک دنده‌ ای S ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ کارون زامیاد ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰منبع