قیمت خودرو‌های ایران خودرو ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ + جدول

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

وانت آریسان ۰ ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX توربو ۰ ۰ دنا (تیپ ۱) ۲۰۶,۱۸۳,۰۰۰ ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس ساده ۲۲۸,۲۹۹,۰۰۰ ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس اتوماتیک توربو ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ پژو GLX 405 ۰ ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ پژو GLX 405 دوگانه سوز ۰ ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ پژو SLX 405 ۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس ۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس دوگانه سوز ۱۷۶,۶۵۰,۰۰۰ ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس LX ۰ ۰ پژو پارس اتوماتیک ۰ ۰ پژو ۲۰۷ دنده‌ ای ۲۱۵,۹۶۴,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما ۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۰ ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ صندوقدار ۰ ۰ پژو ۲۰۷ پانوراما ۲۳۶,۴۷۹,۰۰۰ ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰ ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۰ ۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار ۰ ۰ پژو ۳۰۱ ۰ ۰ پژو ۲۰۰۸ ۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۵۰۸ ۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ رانا LX ۰ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ دانگ فنگ H30 ۰ ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ دانگ فنگ S30 ۰ ۰ رنو تندر پیکاپ ۰ ۰ رنو تندر E2 ۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر پلاس دنده ‌ای ۰ ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر پلاس اتوماتیک ۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۰ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۰ ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی ۰ ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ دوکابین فوتون دیزل ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ رنو کپچر ۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات ۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ رانا پلاس ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تارا دنده ای ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تارا اتوماتیک ۴۱۵,۹۲۱,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ رانا پلاس پانوراما ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ ۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰منبع