قیمت انواع خودروهای ام وی ام در بازار +جدول (۲۳ شهریور)

برند

مدل(سال ساخت)

کارکرد (کیلومتر)

قیمت (تومان)


۳۱۵هاچ بک پلاس

۱۳۹۹ | مدیران خودرو

صفر

۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰


۳۱۵هاچ بک پلاس

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰


X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت

۱۳۹۹ | مدیران خودرو

صفر

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰


X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰


X۲۲ دنده ای اسپرت اکسلنت

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰


X۲۲ دنده ای اسپرت اکسلنت

۱۳۹۹ | مدیران خودرو

صفر

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰


X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰


X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰


X۲۲ PRO IE

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰


X۲۲ PRO IE

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰


X۲۲ PRO اکسلنت

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰


X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک

۱۴۰۱ | اسپرت اکسلنت – مدیران خودرو

صفر

۷۲۴,۳۲۰,۰۰۰


X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک

۱۴۰۰ | اسپرت اکسلنت – مدیران خودرو

صفر

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰


X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک

۱۴۰۱ | اسپرت اکسلنت – مدیران خودرو

صفر

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰


X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰


X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک

۱۳۹۹ | اسپرت – مدیران خودرو

صفر

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰


X۳۳ S گیربکس CVT

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰


X۳۳ S گیربکس CVT

۱۳۹۹ | مدیران خودرو

صفر

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰


x۵۵ اکسلنت

۱۳۹۹ | مدیران خودرو

صفر

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰


x۵۵ اکسلنت

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰


x۵۵ اکسلنت اسپرت

۱۳۹۹ | مدیران خودرو

صفر

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰


x۵۵ اکسلنت اسپرت

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰


X۵۵ PRO اکسلنت

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۹۳۳,۰۶۰,۰۰۰


X۵۵ PRO اکسلنت

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰


X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۹۵۳,۶۸۰,۰۰۰


X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع