قیمت‌های خودرو امروز در بازار کاهش یافت؟


 قیمت‌ها در بازار خودرو قوط کرد .بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از ریزش گسترده قیمت‌ها در این بازار از چهارشنبه هفته گذشته تا امروز است.

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از کاهش قیمت خودروهای پراید از اواخر هفته گذشته تا امروز است به طوری که پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ از ۱۶۹ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۶۸ میلیون تومان رسیده است.

در بین خودروهای پژو اما نوسانات قیمتی متغیر بوده است به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ از آخرین روز هفته گذشته تا امروز افزایش قیمت را تجربه کرده است و از ۳۴۸ میلیون تومان در روز چهارنشنبه امروز به ۳۵۵ میلیون تومان رسیده است و در این بین اما پژو پارس‌ها در این مدت کاهش قیمت‌ها را تجربه کردند به طوری که پژو پارس LX ساده مدل ۱۴۰۰ از ۳۶۲ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۳۶۱ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان ارزان شده است و ۳۷۲ میلیون تومان قیمت خورده است.

خودروهای ساینا نیز در این مدت ارزان شدند به طوری که ساینا EX دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ نیز از ۲۰۶ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۲۰۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از ۱۹۸ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۱۹۷ میلیون تومان رسیده است.

خودروهای سمند نیز در این مدت کاهش قیمت‌ها را تجربه کردند به طوری که سمند LXEF۷ مدل ۱۳۹۹ از ۳۱۲ میلیون تومان در چهارشنبه گذشته امروز به ۳۱۰ میلیون تومان رسیده است و سمند LX ساده مدل ۱۴۰۰ از ۲۸۷ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۲۸۵ میلیون تومان رسیده است.

 منبع