قطب نمای بازارها در پساتوافق؛ بورس پناهگاه می شود؟شاخص حباب سنج درباره جهت آینده بورس، دلار، سکه، مسکن و خودرو چه می گوید؟ فردای اقتصاد تحلیل می کند. – شاخص حباب سنج درباره جهت آینده بورس، دلار، سکه، مسکن و خودرو چه می گوید؟ فردای اقتصاد تحلیل می کند. فردای اقتصاد: صاحبان سرمایه در بزنگاه احیای برجام دوباره به تکاپو افتاده اند. طی سال های گذشته افزایش ریسک های سیستماتیک و فضای تورمی سبب کوچ سرمایه ها به بازارهای سفته بازانه ای همچون ملک، دلار و خودرو شده بود و حالا که احتمال احیای برجام بیش از گذشته تقویت شده، کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه تخلیه حباب در این بازارها محتمل به نظر می رسد. بررسی های فردای اقتصاد از معیارهای حباب سنجی در پنج بازار مسکن، خودرو، دلار، سکه و سهام نشان می دهد با رفع تحریم ها و بازگشت شرایط نرمال اقتصادی، فقط بورس تهران است که حباب منفی و در نتیجه پتانسیل صعود دارد. از این رو انتظار می رود بار دیگر شاهد جابه جایی پول ها میان گزینه های سرمایه گذاری باشیم. در این میان اما به نظر می رسد بورس تنها بازار داخلی باشد که به دلیل هضم کردن تحولات برجامی و پتانسیل های نهفته، با احیای برجام به پناهگاه جدید سرمایه گذاران تبدیل شود. بورسی ها هنوز خاطره رشد قیمت سهام به ویژه گروه های موسوم به صنایع برجامی را در دهه 90 فراموش نکرده اند.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع