قائم مقام ایران خودرو تاکید کرد تمرکز ویژه آبی پوشان جاده مخصوص بر روند شکایات مشتریان

منبع خبر: افق نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع