فوری/ قیمت پراید، پژو، دنا و تیبا ارزان شدبررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از ریزش گسترده قیمت خودرو های پراید، پژو، دنا و تیبا از ابتدای هفته تاکنون است. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع