فروش فوق العاده سایپا در بهمن 1401؛ باز هم نشد!با وجود تمدید های چندباره فروش 2 خودروی شاهین و کوییک، سایپا در آخرین وعده اش گفته بود ساعت 18 ثبت نام را آغاز می کند، اما این وعده عملی نشد! – به گزارش مستقل آنلاین؛ با وجود تمدید های چندباره فروش 2 خودروی شاهین و کوییک، سایپا در آخرین وعده اش گفته بود ساعت 18 ثبت نام را آغاز می کند.
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع