فروش خودرو بدون قیمت!

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع