فاجعه ای که گران تمام شد …تصاویری از وقوع سیل مهیب و آبگرفتگی شدید معابر در حومه شهر ریاض عربستان سعودی که باعث زیر آب رفتن اکثر خودروها در این منطقه شده است. – سیل غرق شدن ماشین ها در سیل فاجعه ای که گران تمام شد … تصاویری از وقوع سیل مهیب و آبگرفتگی شدید معابر در حومه شهر ریاض عربستان سعودی که باعث زیر آب رفتن اکثر خودروها در این منطقه شده است.
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: بین المللمنبع