عکس | ماشین تمام برقی ارزان هندی فقط 300 میلیون تومان

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع