عکس | اولین بانکی که وام خرید خودرو در ایران داد | بانک

کلید واژه ها: بانک – اتومبیل – بانک ایرانی – ایران – داریوش – خرید – اولین – ایرانی – خرید خودرو – مردم – در ایران – آنلاین – همشهری – گزارش – خودرو – بانکی – آگهیمنبع

یک برش از آگهی وام بانک داریوش برای خرید اتومبیل در دهه پنجاه را می بینید.

بانک داریوش، اولین بانک ایرانی بود که در دهه 50 برای خرید اتومبیل به مردم وام می داد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین به نقل از عصر ایران، بانک داریوش، اولین بانک ایرانی بود که در دهه 50 برای خرید اتومبیل به مردم وام می داد.