عوامل آشفته ی بازار خودرو کدامند؟ | اتحادیه صنف نمایشگاه

– کریمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: با کاهش قیمت دلار قیمت اتومبیل هم کاهش پیدا کرد، خصوصا در خودروهای خارجی تغییراتی داشته است.

اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل با انتقاد از خرید و فروش خودرو د سایت ها گفت: یکی از عوامل مهم برهم زدن نظم بازار خودرو سایت های خرید و فروش هستند چون نرخ ها مشخص نیست و هر کس هر قیمتی که بخواهد را اعلام می کند.

کریمی با بیان اینکه تعیین قیمت خودرو باید در دست بازار باشد نه سایت، خاطرنشان کرد: علل آشفتگی و بر هم خوردن بازار؛ سایت ها هستند و اکنون بازار از کنترل خارج شده اسمنبع

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران استان البرز در ادامه با تاکید بر لزوم جمع آوری قرعه کشی خودرو گفت: قرعه کشی بازار را نابود کرده و یکی از علل اصلی نابسامانی بازار خودرو است.

وی تصریح کرد: واقعیت بازار ایران این است که همیشه وقتی کالایی از جمله خودرو ارزان می شود تقاضا پایین و زمانی که گران می شود تقاضا و استقبال برای خرید بالا می رود.

وی همچنین با انتقاد از خرید و فروش خودرو در سایت ها گفت: یکی از عوامل مهم برهم زدن نظم بازار خودرو سایت های خرید و فروش هستند چون نرخ ها مشخص نیست و هر کس هر قیمتی که بخواهد را اعلام می کند، در صورتی که در نمایشگاه های اتومبیل تفاوت قیمت بسیار ناچیز است.