عوامل آشفته ی بازار خودرو کدامند؟ | اتحادیه صنف نمایشگاه

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران استان البرز در ادامه با تاکید بر لزوم جمع آوری قرعه کشی خودرو گفت: قرعه کشی بازار را نابود کرده و یکی از علل اصلی نابسامانی بازار خودرو است.

– کریمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: با کاهش قیمت دلار قیمت اتومبیل هم کاهش پیدا کرد، خصوصا در خودروهای خارجی تغییراتی داشته است.

وی تصریح کرد: واقعیت بازار ایران این است که همیشه وقتی کالایی از جمله خودرو ارزان می شود تقاضا پایین و زمانی که گران می شود تقاضا و استقبال برای خرید بالا می رود.

وی همچنین با انتقاد از خرید و فروش خودرو در سایت ها گفت: یکی از عوامل مهم برهم زدن نظم بازار خودرو سایت های خرید و فروش هستند چون نرخ ها مشخص نیست و هر کس هر قیمتی که بخواهد را اعلام می کند، در صورتی که در نمایشگاه های اتومبیل تفاوت قیمت بسیار ناچیز است.

کریمی با بیان اینکه تعیین قیمت خودرو باید در دست بازار باشد نه سایت، خاطرنشان کرد: علل آشفتگی و بر هم خوردن بازار؛ سایت ها هستند و اکنون بازار از کنترل خارج شده اسمنبع اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل با انتقاد از خرید و فروش خودرو د سایت ها گفت: یکی از عوامل مهم برهم زدن نظم بازار خودرو سایت های خرید و فروش هستند چون نرخ ها مشخص نیست و هر کس هر قیمتی که بخواهد را اعلام می کند.