عملیات خودرویی صمت ناکام ماند


اکو ایران : تولید خودرو در نیمه اول سال جاری به حدود 477 هزار دستگاه رسید.

آمارهای تولید سه خودروساز بزرگ در سایت کدال سازمان بورس نشان می دهد خودروسازان در پایان نیمه اول سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از 11 درصدی را در کارنامه خود ثبت کردند.

آن طور که آمارها نشان می دهد در میان سه خودروساز بزرگ کشور ایران خودرویی ها با تولید حدود 256 هزار و 700 دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود به تنهایی نزدیک به 54 درصد از تولید کل را نهایی کرده است. بعد از آبی های جاده مخصوص سایپایی ها با تولید 158 هزار دستگاه در رتبه دوم جدول تولید قرار دارند. این خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص توانست حول و حوش 33 درصد را از تولید خود را به خود اختصاص دهد. باقی مانده تولید کل نیز توسط پارس خودرویی ها انجام شد. سومین خودروساز بزرگ کشور 13 درصد از تولید حدود 477 هزار دستگاهی را تا پایان نیمه اول سال جاری را به خود اختصاص داده است. پارس خودرویی ها دربازه زمانی یاد شده بیش از 62 هزار و 250 دستگاه از محصولات خود را تولید کردند.

در میان سه خودروساز بزرگ کشور ایران خودرویی ها توانستند تولید خود را تا پایا شهریورماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 25 درصد رشد دهند. این خودروساز تا پایان آخرین ماه از فصل تابستان سال گذشته نزدیک به 206 هزار دستگاه خودرو تولید کرد. در شرایطی که پارس خودرو به عنوان شرکت زیر مجموعه سایپا توانسته تولید خود را در بازه زمانی یاد شده در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته بیش از 7 درصد رشد دهد اما سایپایی ها با کاهش تولید مواجه بودند. نارنجی های جاده مخصوص سال گذشته بیش از 164 هزار و 300 دستگاه خودرو تولید کردند اما امسال تا پایان نیمه اول سال جاری تولید نزدیک به 158 هزار دستگاه خودرو را نهایی کردند. بنابراین شاهد افت تولیدی حدود 4 درصدی هستیم.

در حالی خودروسازان تا پایان نیمه اول سال 1401 تولید حدود 477 هزار دستگاهی را به سرانجام رساندند که براساس تکلیف وزارت صمت آنها باید در دربازه زمانی یاد شده  700 هزار دستگاه خودرو تولید می کردند. (تکلیف کل وزارت صمت برای سال جاری یک میلیون و 400 هزار دستگاه بوده است) با توجه به آمارهای ارائه شده خودروسازان تا پایان نیمه اول سال حدود 32 درصد از برنامه ارائه شده صمت عقب هستند. به دیگر سخن شرکت های خودروساز حدود 223 هزار و 100 دستگاه خودرو کمتر تولید کردند. چنانچه خودروسازان بخواهند این عقب ماندگی را در نیمه دوم سال جبران کنند در مجموع باید حدود 923 هزار دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کنند. بنابراین این شرکت ها به طور میانگین نیاز به تولید ماهانه 154 هزار دستگاه خودرو دارند. تیراژ تولیدی که بعید به نظر می رسد در نیمه دوم سال جاری محقق شود. دلیل این ناامیدی را باید در کارنامه به جای مانده از آنجا جستجو کردو سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه اول سال به طور میانگین حدود 79 هزار و 500 دستگاه خودرو تولید کردند. با توجه به آمارهای ارائه شده می توان گفت تکلیف صمت برای سال جاری محقق نخواهد شد و عملیات خودرویی صمت همانند سه سال گذشته ناکام خواهد ماند.

 

 منبع