عملکرد فراتر از انتظار ایران خودرو در زمینه خودروهای برقی/مپنا از برنامه های ایران خودرو در توسعه خودروهای برقی پشتیبانی می کندمدیرعامل مپنا با اشاره به این که اقدامات صورت گرفته از سوی ایران خودرو در زمینه خودروهای برقی فراتر از انتظارات است، گفت: براساس مسوولیت های اجتماعی خود با ایجاد زیرساخت های لازم برای تولید خودرو برقی، – از ایران خودرو حمایت و پشتیبانی می کنیم. به گزارش برقی می تواند …
منبع خبر: افق نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع