عملکرد درخشان شورای رهبری حزب کمونیست چین و دنگ شیائوپینگ؛

منبع خبر: ترابر نیوز
دسته بندی خبر: سیاسیمنبع