عرضه در بورس چه تاثیری بر قیمت خودرو در بازار داشت؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع