عدم آزادسازی پول های بلوکه شده انصراف داده ها از خرید خودرو

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع