ظرفیت فرودگاهی زیارت اربعین افزایش می یابد / رفع سهمیه بندی تردد زائران در مرزها


معاون اول رییس جمهور با اشاره به روند تردد زائران به کشور عراق گفت: امروز نسبتا عبور زائران زیاد بوده و آن طرف مشکلاتی مانند کمبود خودرو ایجاد شد که با هماهنگی های انجام شده در حال دریافت مجوز برای اعزام اتوبوس ها به آن طرف مرز هستیم.


کلید واژه ها: معاون اول رییس جمهور – زائران – زیارت اربعین – سهمیه بندی – رییس جمهور – معاون اول – کشور عراق – تردد – هماهنگی – اتوبوس – اربعین – افزایش – جمهور – مرزها – زیارت – خودرو – کمبود – اشاره – اعزام – سهمیه – معاون – امروز – کشور – روند – رییس – مجوز – عراق – بندی – عبورمنبع