طرح پیش فروش سایپا؛ فعلاً خیلی کمتر از قیمت بازار!

شرایط طرح پیش فروش سایپا آذر 1401 شامل شاهین،ساینا اتوماتیک، ساینا دوگانه سوز و سایپا 151 اعلام شد.

5m1tw8kfhqmafw7f06wjمنبع

پیش فروش عادی سایپا و همچنین ویژه مادران پنجشنبه این هفته آغاز خواهد شد.

ساینا s اتوماتیک در شرایط پیش فروش یکساله عادی با قیمت ۱۳۹۲۵۰۰۰۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد و زمان تحویل آن اردیبهشت سال آینده خواهد بود.

سایپا ۱۵۱ با قیمت ۸۴۹۳۵۵۰۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و زمان تحویل آن تیر سال آینده خواهد بود.

این بخشنامه در تاریح 1401/09/17 ساعت 10 صبح فعال خواهد شد.

شرایط طرح پیش فروش سایپا آذر 1401