طرح ثبت نام نقدی کامیون شیلر اعلام شدگروه بهمن از ثبت نام نقدی کامیون شیلر 6 تن خبر داد. – انجام خواهد شد. قیمت فروش نقدی این محصول 9.300.000.000 ریال اعلام شده است. با قیمت اعلام شده از سوی بهمن دیزل، شیلر ارزان ترین کامیون و خودروی تجاری بازار خواهد بود. این قیمت شامل مجموع هزینه هوشمندسازی کارت خودرو، پست و خدمات، شماره گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات و عوارض شماره گذاری می باشد. گفتنی است موعد تحویل خودروها هفته دوم آذر اعلام شده است. لازم به ذکر است نرخ فوق بدون در نظر گرفتن قیمت کاربری است باشد و مبلغ کاربری، بر اساس نوع کاربری انتخاب شده توسط مشتری به مبلغ فوق افزوده خواهد شد و ثبت نام کامیون های شیلر به همراه کاربری امکان پذیر است و امکان تغییر کاربری به هیچ عنوان میسر نیست، همچنین زمان ساخت کاربری به زمان تحویل خودرو افزوده می گردد. بهمن دیزل محصول شیلر را با انواع کاربری اعم از باری چوبی با روکش فلزی، لبه دار بغل بازشو، باری فلزی، مسقف فلزی، مسقف فلزی حمل نوشابه، مسقف چادری، یخچالدار(یونیت تک منظوره) عرضه می کند.با توجه به اینکه روش فروش ثبت نام نقدی و با موعد نحویل فوری است، به محض ثبت نام و تشکیل کامل پرونده، خودرو تخصیص می یابد. متقضایان ضروری است پیش از اقدام به ثبت نام به دقت شرایط و قوانین این طرح …
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع