ضرب الاجل فوری به ایران خودرو و سایپا تا 15 بهمن ماه



ا افزایش تولید خودرو و فاصله گرفتن از بحران ها، سازمان حمایت، خودروسازان را مکلف کرد حداکثر تا 15 بهمن تمام معوقات خود بابت فروش خودرو در سال جاری و پیش از آن را تحویل دهند. – با افزایش تولید خودرو و فاصله گرفتن از بحران ها، سازمان حمایت، خودروسازان را مکلف کرد حداکثر تا …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی



منبع