شوک سایپا به خریداران سایپا 151

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع