شرایط جدید خرید خودرو اعلام شددر ثبت نام خودرو امکان ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک فعال انتظامی (نصب بر روی خودرو) میسر نمی باشد. – در ثبت نام خودرو امکان ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک فعال انتظامی (نصب بر روی خودرو) میسر نمی باشد. در جدیدترین شرایط خرید خودرو تنها افرادی می توانند در فروش خودرو …
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع